E-Ticaret

Mayıs 3, 2014

globaltradeElektronik ticaret (E-ticaret), mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerinin elektronik ortamda, yani internet üzerinden yapılması demektir. E-ticaret hızlı ve düşük maliyetli elektronik hizmetlerin büyümesinin bir sonucudur. E-ticaret işletmeler arasında bilgi gerektirse de, gelişmiş teknoloji işletmeler ve müşteriler arasında aynı derecede uygulanabilir . özelliktedir (Heizerand Render, 2005). Fakat E-ticaretin standart bir tanımı yoktur. Bunun
sebebi, kapsamının çok geniş ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı değerlendiriliyor  olmasıdır. E-ticaret, bilgisayar ağları ve internet eknolojileri, bu işler için tasarlanmış bilgisayar programları ile elektronik ortamda ürün ve hizmetlerin ticaretine yeni bir pazarlama, iş yönetimi ve satış kanalıdır. Elektronik ticaret, ürün, hizmet, bilgi alış verişini bilgisayar ağı yani internet üzerinden yapılmasını sağlayan bir pazarlama kavramıdır.

Yazılım

Mayıs 3, 2014

Yazılım Sektörü Global tradeDünya Bilgi Teknolojileri (BT) pazarının yaklaşık yüzde 20’sini yazılım sektörü oluşturmaktadır. BT
sektörü 2010 ile 2011 yıllarında güçlü ve istikrarlı bir büyüme yaşamıştır. Sektörün 2016 sonunda
3.422,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.
Küresel yazılım ve hizmet sektörü 2011 yılında, 2007-2011 zaman dilimindeki %6,3 yıllık bileşik
büyüme oranını temsil eden toplam 2.482,8 milyar dolarlık gelire sahiptir. Buna karşılık, Amerika
ve Asya-Pasifik bölgeleri 2011 yılında 918,9 milyar dolar ve 725.6 milyar dolar değerlerine ulaşarak
büyümüştür. Buna karşın internet yazılım ve hizmet segmenti ise 1.015,3 milyar dolarlık gelirle 2011
senesinde toplam yazılım endüstri değerine % 40,9’luk bir oranla katkıda bulundu.
Dünya bilgi teknolojileri (BT) pazarında 2009 yılında ABD yaklaşık bir trilyon dolar ile en büyük
harcama gerçekleştiren ülke olurken, Batı Avrupa 831 milyar dolar, Asya Pasifik ülkeleri 509 milyar
dolar, Japonya 294 milyar dolar, Latin Amerika 232 milyar dolar, Ortadoğu ve Afrika 213 milyar dolar
ve Kanada 73 milyar dolar olarak sıralanmaktadır.
2011 yılı itibari ile yazılım gelirlerine göre dünyada en büyük 5 yazılım firması Microsoft, IBM, Oracle,
SAP ve Ericsson olarak sıralanmıştır. Yazılım sektörünün 2013 yılında 500 Milyar USD ciroya ulaşacağı
öngörülmektedir.

Kaynak baka.org.tr/