E-Ticaret

Mayıs 3, 2014

globaltradeElektronik ticaret (E-ticaret), mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerinin elektronik ortamda, yani internet üzerinden yapılması demektir. E-ticaret hızlı ve düşük maliyetli elektronik hizmetlerin büyümesinin bir sonucudur. E-ticaret işletmeler arasında bilgi gerektirse de, gelişmiş teknoloji işletmeler ve müşteriler arasında aynı derecede uygulanabilir . özelliktedir (Heizerand Render, 2005). Fakat E-ticaretin standart bir tanımı yoktur. Bunun
sebebi, kapsamının çok geniş ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı değerlendiriliyor  olmasıdır. E-ticaret, bilgisayar ağları ve internet eknolojileri, bu işler için tasarlanmış bilgisayar programları ile elektronik ortamda ürün ve hizmetlerin ticaretine yeni bir pazarlama, iş yönetimi ve satış kanalıdır. Elektronik ticaret, ürün, hizmet, bilgi alış verişini bilgisayar ağı yani internet üzerinden yapılmasını sağlayan bir pazarlama kavramıdır.